Dezynsekcja obiektów rolnych – na czym polega i jak często należy ja przeprowadzać?

Dezynsekcja obiektów rolnych – na czym polega i jak często należy ja przeprowadzać?

Gospodarstwa, magazyny zbóż i wszelkie inne obiekty rolne to miejsca szczególnie narażone ataki insektów dlatego należy je stale zabezpieczać przed tymi szkodnikami. Dziś więc postanowiliśmy opowiedzieć o tym, w jaki sposób przeprowadza się dezynsekcję gospodarstwa rolnego. Dowiesz się, czym są insektycydy oraz jakie metody dezynsekcyjne sprawdzają się najlepiej w tego rodzaju obiektach – zapraszamy do lektury!

Jak często powinno przeprowadzać się dezynsekcję gospodarstwa rolnego?

Już we wstępie wspomnieliśmy, ze obiekty rolne są stale narażone na ataki insektów. Cóż, owady o wiele lepiej radzą sobie na terenach mniej zurbanizowanych. Niestety chętnie zapuszczają się do budynków gospodarczych w poszukiwaniu pożywienia i ciepłego schronienia. Dlatego gospodarstwa czy silosy są szczególnie narażone na ataki insektów w okresie jesiennym, ale należy je przed nimi zabezpieczać przez cały rok. Warto podkreślić, że dezynsekcja to proces, a nie czynność – dlatego nie przeprowadza się jej jednorazowo, lecz stale. Budynki gospodarcze powinny być więc przez cały czas monitorowane pod kątem obecności owadzich szkodników – oznacza to, że działania dezynsekcyjne prowadzi się stale, a nie dopiero w momencie, w którym karaluchy zaczynają „wysypywać się” spod plandeki. Dlaczego o tym wspominamy? Bo to, że naszym oczom ukazał się insekt, zazwyczaj oznacza, że w pobliżu kryją się ich setki.

Działania dezynsekcyjne w gospodarstwie rolnym

Właściwa dezynsekcja polega na eliminacji wszystkich lub jedynie danego gatunku owadów, jakie bytują w danym obiekcie. Realizuje się ja przy wykorzystaniu tak zwanych insektycydów – czyli preparatów owadobójczych zawierających substancje czynne. Insektycydy mogą działać selektywnie na określony gatunek bądź eliminować wszystkie osobniki. Takie preparaty często działają z opóźnieniem, co jest ich niewątpliwą zaletą – insekt roznosi drobinki trucizny po innych osobnikach i w ten sposób eliminujemy całe populacje owadów. Insektycydy mogą mieć różną postać – na przykład pianki, żelu, płynu, granulek lub proszku. W ramach działań zabezpieczających należy przez cały rok stosować tak zwane pułapki na owady. To pojemniki, w których znajduje się trutka oraz atraktant – substancja przyciągająca owady należące do określonego gatunku. Dzięki zastosowaniu tych pułapek zyskujemy informacje o tym, czy w danym obiekcie bytują szkodniki i możemy szybciej podjąć działania mające na celu ich eliminację.