Wznoszenie budynków bez pozwolenia na budowę – jakich konkretnie obiektów budowlanych dotyczy?

Wznoszenie budynków bez pozwolenia na budowę – jakich konkretnie obiektów budowlanych dotyczy?

Prawo budowlane w Polsce stwarza szerokie możliwości w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych ubiegania się o pozwolenie na budowę – dziś mamy zamiar poruszyć ten temat nieco szerzej. Jakie kryteria musi spełniać budynek gospodarczy, aby można było go wznieść przy uproszczonej drodze formalnej? Jaką maksymalną powierzchnię użytkową może mieć dom wzniesiony bez pozwolenia na budowę? Zapraszamy do lektury!

Dom mieszkalny bez pozwolenia na budowę – kryteria

Styczeń roku 2022 przyniósł ogromne zmiany w przepisach polskiego prawa budowlanego – domy o powierzchni użytkowej wynoszącej maksymalnie 70 metrów kwadratowych, mogą być wznoszone bez pozwolenia na budowę. Warto jednak nadmienić, że tego rodzaju obiekty budowlane muszą spełniać jeszcze kilka innych kryteriów. Nie mogą być to budynki przeznaczone na sprzedaż i muszą być one wzniesione dla wypełnienia potrzeb mieszkaniowych rodziny lub osoby, która w przyszłości zamieszka w takim domu. Oznacza to, że jeżeli deweloper postanowi wznieść osiedle domów jednorodzinnych o powierzchni 70 metrów kwadratowych, to w dalszym ciągu będzie on musiał ubiegać się o pozwolenie na budowę. Prawo to obowiązuje natomiast w przypadku budowy, inwestorem jest przyszły właściciel domu, a ekipa budowlana jedynie odpowiada za jego budowę, a nie budowę i późniejszą sprzedaż.

Budynek gospodarczy bez pozwolenia – kryteria

Jakie kryteria musi spełniać budynek gospodarczy wznoszony na zgłoszenie? Polskie prawo budowlane budynki takie jak garaże blaszane, garaże blaszane dwustanowiskowe i wielostanowiskowe, magazyny, składziki czy szopy traktuje jako budynki gospodarcze. Dla takich obiektów obowiązują inne przepisy, niż te, które obowiązują dla budynków mieszkalnych. W wypadku budynków gospodarczych limit powierzchni użytkowej wynosi 35 metrów kwadratowych – obiekty o większym metrażu można budować po uzyskaniu pozwolenia.

Budowa na zgłoszenie – na czym to polega?

To inaczej budowa bez pozwolenia na budowę. Budowa na zgłoszenie polega na wzniesieniu obiektu jedynie w oparciu o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia takiej budowy w odpowiedniej dla danej działki jednostce administracyjnej (na przykład starostwie), i niewyrażeniu przez nią sprzeciwu dla takiej budowy. Zamiar rozpoczęcia budowy powinien być zgłoszony na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych. Sprzeciw może być wyrażony na przykład ze względu na założenia planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu. Dlatego więc przed rozpoczęciem każdej budowy zapoznać się z tym planem, by w przyszłości uniknąć komplikacji.